Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  VTS_01_4.flv VTS_01_31.flv VTS_01_22.flv VTS_01_13.flv Logomoi1chuan.gif VTS_01_21.flv VTS_01_12.flv VTS_01_11.flv VCHH12_Dai_hoa_dang_Bac.mp3 VTS_01_3.flv VTS_01_2.flv VTS_01_1.flv Thaocd.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  KH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013-2014

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Kim Chung
  Ngày gửi: 20h:12' 10-09-2013
  Dung lượng: 157.5 KB
  Số lượt tải: 20
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN THỚI BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số: 744/KH-PGD&ĐT Thới Bình, ngày 03 tháng 9 năm 2013

  KẾ HOẠCH
  THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013-2014
  Năm học 2013-2014 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, là năm thứ hai triển khai Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011-2016 và Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam;
  Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014 và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014;
  Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
  Căn cứ vào Kế hoạch số 1829/KH-SGD&ĐT ngày 27/8/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014;
  Căn cứ kết quả năm học 2012-2013, xuất phát từ thực tiễn của ngành. Trên cơ sở đó, năm học này, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thới Bình xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 với 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục. Điều đó được thể hiện qua những nội dung và giải pháp cụ thể như sau:
  I. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
  1.1. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý
  1.1.1. Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam; Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Cà Mau lần thứ XIV; Nghị quyết Đảng bộ huyện Thới Bình lần thứ XI nhiệm kỳ 2010-2015; Thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
  1.1.2. Tăng cường phân cấp quản lý theo hướng giao sự chủ động cho các cơ sở, tiếp tục triển khai Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở đó, tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong quản lý giáo dục; Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng GD&ĐT nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động giáo dục.
  1.1.3. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tinh gọn và có hiệu quả theo các văn bản quy định.
  1.1.4. Tiếp tục triển khai và thực hiện Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện 3 công khai trong các đơn vị trường học để người học và xã hội giám sát, đánh giá. Theo đó, cần tiếp tục làm tốt nội dung 3 công khai sau: Một là, công khai chất lượng đào tạo; Hai là, công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; Ba là, công khai thu, chi tài chính. Trong năm học thực hiện được yêu cầu “3 đủ” đối với học sinh: “đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở”; các đơn vị trường học thực hiện việc quyên góp quần áo, sách vở
   
  Gửi ý kiến